Autonomija lokalne vlasti


Autonomija lokalne vlasti
• Local government autonomy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.